23.04.2020

STANOWISKO PZŻ DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ŻEGLUGI

W nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku i jego wpływu na możliwości żeglugi informujemy, co następuje:

Przede wszystkim, w dalszym ciągu całkowicie zakazane jest prowadzenie działalności przez przystanie jachtowe, mariny i kluby sportowe. Dotyczy to nie tylko prowadzenia działalności gospodarczej, ale wszelkiej działalności związanej z bieżącym funkcjonowaniem operacyjnym. Legalna żegluga zgodna z obowiązującym rozporządzeniem jest zatem możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy do akwenu mamy dostęp z plaży lub wolnostojącego slipu i tylko przy założeniu, że ma ona charakter rekreacyjny. Żegluga o charakterze sportowym, czyli regaty oraz zorganizowane treningi nadal niestety są zabronione. Jednocześnie przypominamy, że do 1 czerwca 2020 roku, zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Sportu, PZŻ zawiesił wszystkie szkoleniowe akcje krajowe i zagraniczne dla kadry seniorów i juniorów. 

 

Mając świadomość tego, że żeglarstwo jest sportem, które Międzynarodowa Organizacja Zdrowia WHO zalicza do grona sportów o bardzo niskim ryzyku jakichkolwiek zakażeń, PZŻ podjął stosowne kroki, by jak najszybciej przywrócić możliwość pełnego żeglowania rekreacyjnego i sportowego oraz działalność marin i klubów sportowych. Wystosowaliśmy  pisma adresowane do Ministra Zdrowia pana Łukasza Szumowskiego, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pana Marka Gróbarczyka oraz Minister Sportu pani Danuty Dmowskiej-Andrzejuk. Przedłożyliśmy także stosowne rekomendacje i propozycje w zakresie bezpieczeństwa w obszarach żeglarstwa sportowego i amatorskiego (głównie pod kątem egzaminowania). 

 

Do tej pory dostaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sportu, w której czytamy, że Pani Minister zaproponuje Radzie Ministrów możliwość wyłączenia spod ograniczeń́ sportów, w których nie ma bezpośredniego kontaktu zawodników, w tym także żeglarstwa. Nie wiemy jednak, kiedy to nastąpi i czy wniosek ten spotka się z akceptacją Rady Ministrów prowadzącej prace legislacyjne w przedmiotowej sprawie. Również Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w odpowiedzi na pismo PZŻ, poinformowało, że zgłosiło do Ministerstwa Zdrowia potrzebę wprowadzenia zmian w obowiązującym rozporządzeniu dotyczących zakazu działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0). Decyzję w tym zakresie podejmuje jednak Minister Zdrowia, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną.

 

Poniżej przedstawiamy również opinię prawną przygotowaną przez adwokata Maksymiliana Paśko. 

 

 

Stan prawny na dzień 20 kwietnia 2020r.

Od dnia 19 kwietnia 2020r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697).

Zgodnie z § 8 ust. 1 do odwołania zostały ustanowione czasowe ograniczenia w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności m.in.:

- usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z), 

- związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

Jednocześnie w § 9 ust. 1 wskazano, iż ograniczenia, o których mowa w § 8 ust. 1 dotyczą m.in. wyżej wskazanych zakresów, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia działalności.

Analiza rozporządzenia prowadzi do wniosku, iż dopuszczalne jest wyłącznie rekreacyjne uprawianie żeglarstwa. Ustawodawca nie wyartykułował zakazu korzystania z pływającego sprzętu wodnego. Tak jak to uczynił w przypadku rowerów miejskich („do odwołania zakazuje się korzystania z rowerów miejskich dostępnych publicznie zgodnie z regulacjami określonymi przez miasta, gminy lub powiaty” - § 17 ust. 3). Natomiast niedopuszczalne są jakiekolwiek formy zajęć o charakterze sportowym lub rekreacyjnym organizowane lub prowadzone przez m.in. kluby żeglarskie. Dotyczy to pomiotów zarówno prowadzących jak i nie prowadzących działalności gospodarczej.

Jednocześnie zwracamy uwagę na treść komunikatu Urzędu Morskiego w Gdyni (https://www.umgdy.gov.pl/?p=34762)

 „W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697),  Urząd Morski w Gdyni informuje, że zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób.

W związku z powyższym, nie przewiduje się ograniczeń i zakazów stosowanych przez, podległe Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni Kapitanaty i Bosmanaty Portów, w zakresie przemieszczania się jednostek pływających w żegludze krajowej.

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę na treści zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w zakresie m.in. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, nakazu określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych.”

link do rozporządzenia

https://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Rozporz%C4%85dzenie-RM-19.04.2020.pdf

Ostatnie aktualności

26.06.2020

Ruszyły zapisy na drugą część PPS

Już za niecały miesiąc do Sopotu zjadą zawodnicy rywalizujący w Pucharze Polski Formula Kite Open oraz Mistrzostwach Polski RS:X.

24.06.2020

Mistrzostwa Polski RSX odbędą się w Sopocie

Miło nam potwierdzić, że podczas drugiej części Pucharu Prezydenta Sopotu w Sopocie odbędą się Mistrzostwa Polski olimpijskiej klasy RS:X.

16.06.2020

Zapraszamy klasę Raceboard

W związku z aktualizacją krajowego kalendarza regatowego z przyjemnością informujemy, że w drugiej części regat o Puchar Prezydent a Sopotu zobaczymy u nas klasę Raceboard.

15.06.2020

UWAGA - zamknięta plaża i akwen

W związku z przeprowadzaniem akcji likwidacji miny morskiej znajdującej się w oklicach mariny w Gdyni, w dniu jutrzejszym tj. 16.06.2020 w godzinach 7:30 - 16:00 obowiązywał będzie całkowity zakaz wchodzenia do wody oraz przebywania na plażach na terenie Miasta Sopotu (ale również na terenie innych miast znajdujących się w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa).

14.06.2020

To dopiero początek – historyczne regaty u wybrzeży Sopotu

W dniach 13 – 14 czerwca w Sopocie Kitefoil, Windfoil oraz Finn rywalizowały podczas pierwszej odsłony regat o Puchar Prezydenta Sopotu. 

14.06.2020

Wyniki-PPS

Wyniki po drugim dniu PPS

Powiadomienie o plikach cookie

Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.